Regulamin prywatnego Żłobka Prozdrowotnego „Uśmiech Malucha” w Łodzi

                                                 Regulamin 

 

 

Sala z półkami pełnymi zabawek

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Administratorem danych osobowych dzieci i ich opiekunów jest dyrektor -Żłobka Prozdrowotnego Uśmiech Malucha z siedzibą w Łodzi, ul Włościańskiej ., tel: 535303053, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późniejszymi zmianami w celu realizacji zadań ustawowych oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Żłobka.

2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w stosownych aktach prawnych.

3. Posiadają Państwo prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie przyjęcie dziecka do żłobka.