Organizacja / uprawnienia

dziecko bawiące się w ciuchci꯳obek ,,Uśmiech Malucha’’ w Łodzi przy ul. Włościańskiej 13 jest placówką prywatną. wpisaną do rejestru Żłobków Urzędu Miasta nadanego przez Prezydenta Miasta Łodzi z dniem 01.02.2012, nr wpisu 1/2012.

Placówka utworzona została zgodnie z zasadami organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 określonymi w Ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235).

Budynek o powierzchni całkowitej 300 m2 dostosowany jest do standardów EU i spełnia wymogi inspekcji sanitarnej oraz komendanta straży pożarnej określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Żłobek działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego nadanego przez Dyrektora Żłobka.

Żłobek ,,Uśmiech Malucha’’ jest usytuowany w pobliżu Parku Julianowskiego (Park im. A. Mickiewicza) w willowej części Julianowa, która jest miejscem cichym i zadrzewionym oraz oddzielonym od zgiełku miasta.

Lokalizacja naszej placówki zapewnia dzieciom codzienne obcowanie z naturą, spacery, zabawy i gry na świeżym powietrzu w w naszym ogrodzie.

Projektując i urządzając wnętrza budynku wyobrażaliśmy sobie, że tworzymy przytulną i bezpieczną przystań dla naszych własnych dzieci.

Pomieszczenia budynku są przestronne i otulone światłem słonecznym, a ciepła i pastelowa kolorystyka wnętrz dobrana została zgodnie z psychologią koloru do potrzeb dobrego samopoczucia małego dziecka.

Sale zostały wyposażone w ekologiczne mebelki, kolorowe zabawki, gry i materiały edukacyjne oraz w szereg innych pomocy dydaktycznych.

Budynek żłobka posiada bardzo dobre warunki dla bezpiecznego pobytu dzieci w placówce, a także w pełni przystosowany jest do potrzeb realizacji pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. W najbliższym czasie uruchomimy w przyziemiu żłobka przestronną, lustrzaną salę do zajęć ruchowych.

Wokół żłobka znajduje się ogrodzony ogródek, który jest pokryty trawnikiem. Za budynkiem żłobka wczesną wiosną umiejscowiony zostanie placyk zabaw dla dzieci.

W ramach czesnego zapewniamy:

 • Opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w szczególnych przypadkach do 4 roku życia w warunkach ciepłej domowej atmosfery,
 • Opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00-18.00 przez 12 miesięcy w roku,od poniedziałku do piątku z możliwością dyżuru w weekend.
 • Właściwą opiekę pielęgnacyjno - higieniczną,
 • Zajęcia w małych grupach pozwalające na wszechstronne działania wychowawców,
 • Starannie dobraną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która wprowadza w cudowny świat poznawania swoich możliwości i otaczającej je rzeczywistości,
 • Wyżywienie ( 5 zbilansowanych posiłków), uwzględniamy indywidualne diety zgodnie z potrzebami dzieci w tym z alergiami pokarmowymi,
 • atrakcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, odprężające, stymulujące i zabawowe z elementami edukacji prowadzone ciekawymi metodami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci,
 • autorski program edukacji prozdrowotnej oparty na systemie wczesnej stymulacji harmonijnego rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie metod pracy tj.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metody ekspresji twórczej K. Labana, A.M. Kniessów
 • Umuzykalnianie wg. E.E Gordona, B.Strauss
 • Metoda Klanzy
 • program adaptacyjny dla dzieci i rodziców

Zajęcia w formie zabawy:

 • z językiem angielskim

HAPPY BABY ENGLISH 3 razy w tygodniu

 • umuzykalniające - codziennie
 • plastyczne "Plastyka dla Smyka" codziennie
 • taneczne 2 razy w tygodniu
 • teatralne 1 raz w tygodniu
 • zajęcia ruchowe ( gimnastyka ogólnorozwojowa i kompensacyjna)- codziennie
 • Mały Kucharz - warsztaty kulinarne - raz w miesiącu
 • Malowanie 10 palcami - warsztaty plastyczne - raz w miesiącu
 • spotkania z muzykami z Filharmonii Łódzkiej, którzy będą zapoznawać dzieci z instrumentami i z ciekawymi formami muzycznymi,
 • atrakcyjne występy teatralne na terenie żłobka,
 • imprezy integracyjne i okolicznościowe, pikniki rodzinne na terenie żłobka,
 • konsultacje z psychologiem rozwojowym,
 • konsultacje z dietetykiem,
 • warsztaty dla rodziców, których celem promocja zdrowia i profilaktyka,
 • na terenie żłobka będziemy organizować spotkania ze specjalistami : ortopeda, stomatolog, laryngolog i inni…

W naszej pracy wychowawczej wykorzystujemy elementy pedagogiki M. Montessorii.

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku prozdrowotnym Uśmiech Malucha


honorowanie Karty Dużej Rodziny7.00- 8.30 Przyjmowanie dzieci*, (powitanie poranna gimnastyka)

7.00-9.30 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (zabawy w kącikach tematycznych).

9.00-9:30 I ŚNIADANIE

9:30-10.00 Zajęcia higieniczne-(mycie rąk, zębów, buzi, nocnikowanie) podział dzieci na mniejsze grupy względem płci.

10:00-11:30 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ( trwają 15 min-do 20 minut maksymalnie).

( w okresie wiosennym i letnim zajęcia przeprowadzane w ogrodzie aby przedłużyć czas przebywania dzieci na świeżym powietrzu)

Poniedziałek- Gimnastyka, j. angielski, plastyka.

Wtorek- Gimnastyka, zajęcia taneczno-umuzykalniające, plastyka.

Środa- Taniec-zabawy ruchowe, kołowe, j. angielski (zajęcia o wysokim stopniu trudności wg. wieku i możliwości dzieci) jest to dobry dzień na imprezy okolicznościowe, bale i zabawy.

Czwartek- Teatr, plastyka

Piątek- Taniec, j. angielski, zajęcia umuzykalniające.

( Zajęcia te powiązane są z tematyką czterech pór roku i zachodzących zmian- nauka języka angielskiego poprzez zabawę jest przełożeniem tematyki zajęć w języku polskim, czyli jeśli uczymy koloru żółtego to przełożenie jest w języku angielskim również tego samego koloru, aby nie wprowadzać u dzieci chaosu. Zajęcia i tematyka musi być spójna i konsekwentna, aby utrwalać zdobytą już wiedze i umiejętności przez dzieci.)

Zajęcia na grupie młodszej są dostosowane do możliwości dzieci.

10.30 - 11:00 II Śniadanie- owoce ( w między czasie )

10:30 - 12:00 Wyjście do ogrodu

12:00 - 12:30 Zajęcia higieniczne-przygotowanie do obiadu

12:00 - 12.30 OBIAD (zupa), (II-danie)

12:30 - Mycie ząbków, nocnikowanie

12:45 -14:00 Leżakowanie- sen (nie jest obowiązkowy) przy muzyce relaksacyjnej, bajkach, słuchowiskach

14:30- 15:00 Zajęcia higieniczne (mycie rąk, buzi, nocnikowanie).

15:00 - 17:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wg. Tematyki rocznego planu pracy.

15:30 - 16.00 PODWIECZOREK

16:30 - 17:30 Zabawy i odbieranie dzieci przez rodziców.


*wg. potrzeb rodziców-może być inny czas przyjęcia i odebrania dziecka po uprzedniej informacji zwrotnej.

Czynności higieniczne w ciągu całego dnia

 1. Zapewniamy dzieciom warunki spokoju i intymności przy zabiegach higienicznych.
 2. Młodszym dzieciom wyjaśniamy podejmowane wobec nich czynności higieny.
 3. Stopniowo zachęcamy do usamodzielniania się i korzystania z nocników.
 4. Starsze dzieci korzystają z łazienki indywidualnie.
 • Mycie rąk przed i po posiłkach oraz gdy jest taka potrzeba.
 • Mycie zębów
 • Mycie buzi
 • Rozbieranie się i ubieranie.

Wszystkie czynności higieny i usamodzielnianie są uwarunkowane wiekiem dziecka i możliwościami psychofizycznymi, należy, zatem pamiętać, że każde dziecko jest indywidualnością i rozwija się w swoim rytmie/ tempie, więc nie należy naciskać, przymuszać czy porównywać do rówieśników a jedynie zachęcać.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

Administratorem danych osobowych dzieci i ich opiekunów jest dyrektor -Żłobka Prozdrowotnego Uśmiech Malucha z siedzibą w Łodzi, ul Włościańskiej ., tel: 535303053, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późniejszymi zmianami w celu realizacji zadań ustawowych oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Żłobka.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w stosownych aktach prawnych.
 3. Posiadają Państwo prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie przyjęcie dziecka do żłobka.