Oferta

Dzieci wymieniające się kredkami

Edukacja ekologiczno-lingwistyczna

Przedszkole Pomarańczowe w swoich założeniach edukacyjnych preferuje tematykę ekologiczną i lingwistyczną . W ramach codziennych działań dydaktyczno-wychowawczych przybliżamy dzieciom wiadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz kształtujemy nawyki prozdrowotne, proekologiczne w toku praktycznych ćwiczeń i organizowanych akcji proekologicznych.

Program nauczania Języka Angielskiego w naszym Przedszkolu oparty jest na kontakcie z językiem podczas spotkań z lektorem.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metody bezpośredniej kładącej nacisk na pełno

zdaniowe komunikaty oraz Pedagogiki Zabawy KLANZA umożliwiającej wszechstronne

zaktywizowanie dzieci, a także wielozmysłowe nauczanie.

W ramach współpracy Szkoła Językowa zapewnia współpracę z rodzicami.

W RAMACH CZESNEGO proponujemy:

 • Język angielski 3x w tygodniu Szkoła Językowa, 1x utrwalające w przedszkolu
 • Język hiszpański 1x w tygodniu Szkoła Językowa
 • Zajęcia sportowe z piłką - Przedszkoliada.pl
 • Rytmika
 • Zajęcia teatralne - Twórczo i Aktywnie
 • Cykliczne koncerty muzyczne - Fundacja aktywności artystycznych Magna-Artis.
 • Cykliczne spektakle teatralne - Teatr PINOKIO, PSIKUS
 • Cykliczne spotkania edukacyjne
 • Warsztaty ceramiczne
 • Warsztaty grafomotoryczne Zygzak
 • Warsztaty twórcze metodą aktywizującą
 • Warsztaty teatralne Bajeczka
 • Warsztaty kulinarne - Pan Zdrowek
 • Warsztaty matematyczne metodą Froebla (Dary Froebla)
 • Warsztaty ekologiczne ZRÓDŁA
 • Imprezy okolicznościowe
 • Wycieczki autokarowe

Na życzenie Rodziców zorganizujemy dla dzieci ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE.

W ofercie proponujemy:

 • Zajęcia indywidulane z logopedą
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Robotykę
 • Taniec nowoczesny- Klub sportowy AD ASTRA
 • Jogę
 • Balet
 • Basen - Przedszkolaki
 • na Fali
 • Wycieczki autokarowe

Realizując cele i zadania, nauczyciele wykorzystują innowacyjne metody pracy z dzieckiem, oraz przyjazne dziecku pomoce i zabawki edukacyjne, tak, aby dziecko bawiąc się gromadziło doświadczenia i zaspokajało ciekawość poznawczą - Metoda Dobrego Startu

W zakresie rozwoju fizycznego nasz Przedszkolak będzie się mógł przekonać, że „Sport to zdrowie” . Zastosujemy metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz metodę ekspresji twórczej Rudolfa von Labana. Oprócz gimnastyki korekcyjnej , zorganizujemy dla dzieci cykliczne mini zawody sportowe oparte na grach i zabawach ruchowo- zręcznościowych w ogrodzie wyposażonym, w sprzęt do zabaw ruchowych.

Dziecięcą twórczość i uzdolnienia rozwijać będziemy stosując aktywizujące metody i techniki pracy podczas ulubionych przez dzieci:

 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia muzyczne - ( rytmika, dziecięce koncerty, grę na instrumentach perkusyjnych, festiwale piosenki, oraz słuchać będziemy muzyki poważnej , poznając stopniowo jej sławnych twórców. Dzieci uczyć się będą rytmizacji wg metody Carla Orffa.
 • Język angielski, język hiszpański
 • Warsztaty Kulinarne "Eko Przedszkolak w kuchni"
 • Spotkania w „Krainie Bajki” połączone z Bajkoterapią
 • Codzienne spotkania z książką umożliwią nam propagowanie Programu „Całą Polska czyta dzieciom”.

W zakresie przygotowania do nauki czytania już od najmłodszej grupy, dzieci będą zaznajamiać się z materiałem czytelniczym poznając napis globalny własnego imienia, imion kolegów, nauczą się kojarzyć głos z obrazem graficznym liter , rozpoznawać samogłoski oraz wspólnie z nauczycielem etykietować (podpisywać) przedmioty z najbliższego otoczenia. Zastosujemy „metody wprowadzenia w świat pisma - Ireny Majchrzak i metodę symultaniczno – sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej, oraz Glottodydaktykę – metodę B. Rocławskiego, które wspomagają naukę czytania ze zrozumieniem.

W edukacji matematycznej zastosujemy metodę Edyty Gruszczyk–Kolczynskiej ułatwiającą dziecku przyswojenie pojęć matematycznych , wspomagającą rozwój umysłowy dziecka, polegającą na etapowym pokonywaniu trudności matematycznych i przyswajaniu dziecięcego liczenia.

Zajęcia organizowane będą z całą grupą, w małych grupach i indywidualnie. Jesteśmy pewni, że Państwa dzieci pokochają nasze Przedszkole i stanie się dla niego miejscem umożliwiającym twórcze działania i odkrywanie otaczającego świata .

 

ulotka 01

 

ulotka 02