Oferta

Dzieci wymieniające się kredkami

Edukacja ekologiczno-lingwistyczna

Przedszkole Pomarańczowe w swoich założeniach edukacyjnych preferuje tematykę ekologiczną i lingwistyczną . W ramach codziennych działań dydaktyczno-wychowawczych przybliżamy dzieciom wiadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz kształtujemy nawyki prozdrowotne, proekologiczne w toku praktycznych ćwiczeń i organizowanych akcji proekologicznych.

Program nauczania Języka Angielskiego w naszym Przedszkolu oparty jest na kontakcie z językiem podczas spotkań z lektorem.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metody bezpośredniej kładącej nacisk na pełno

zdaniowe komunikaty oraz Pedagogiki Zabawy KLANZA umożliwiającej wszechstronne

zaktywizowanie dzieci, a także wielozmysłowe nauczanie.

W ramach współpracy Szkoła Językowa zapewnia współpracę z rodzicami.

W RAMACH CZESNEGO proponujemy:

 • Język angielski 3 x w tygodniu Szkoła Językowa
 • Język hiszpański 1 x w tygodniu Szkoła Językowa
 • Zajęcia sportowe - Przedszkoliada.pl
 • Gry i zabawy ruchowe w terenie
 • Rytmika, taniec
 • Animacja teatralna,
 • Warsztaty kulinarne „ Jem zdrowo i kolorowo”
 • Imprezy okolicznościowe
 • Cykliczne spotkania teatralne , edukacyjne
 • Cykliczne spotkania w Grocie Solnej, Przedszkolaki na Fali - Basen
 • Warsztaty Ceramiczne
 • Wycieczki autokarowe
 • Warsztaty tematyczne

Na życzenie Rodziców zorganizujemy dla dzieci ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE.

W ofercie proponujemy:

 • terapię logopedyczną indywidualnie w przypadku stwierdzonych deficytów
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji
 • wycieczki autokarowe
 • robotykę
 • taniec hip -hop; jogę
 • warsztaty i zabawy psychoedukacyjne ze specjalistą
 • gimnastykę korekcyjną
 • Cykliczne spotkania w Grocie Solnej
 • Przedszkolaki na Fali - basen
 • taniec akrobatyczny

Realizując cele i zadania, nauczyciele wykorzystują innowacyjne metody pracy z dzieckiem, oraz przyjazne dziecku pomoce i zabawki edukacyjne, tak, aby dziecko bawiąc się gromadziło doświadczenia i zaspokajało ciekawość poznawczą - Metoda Dobrego Startu

W zakresie rozwoju fizycznego nasz Przedszkolak będzie się mógł przekonać, że „Sport to zdrowie” . Zastosujemy metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne oraz metodę ekspresji twórczej Rudolfa von Labana. Oprócz gimnastyki korekcyjnej , zorganizujemy dla dzieci cykliczne mini zawody sportowe oparte na grach i zabawach ruchowo- zręcznościowych w ogrodzie wyposażonym, w sprzęt do zabaw ruchowych.

Dziecięcą twórczość i uzdolnienia rozwijać będziemy stosując aktywizujące metody i techniki pracy podczas ulubionych przez dzieci:

 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia muzyczne - ( rytmika, dziecięce koncerty, grę na instrumentach perkusyjnych, festiwale piosenki, oraz słuchać będziemy muzyki poważnej , poznając stopniowo jej sławnych twórców. Dzieci uczyć się będą rytmizacji wg metody Carla Orffa.
 • Język angielski, język hiszpański
 • Warsztaty Kulinarne "Eko Przedszkolak w kuchni"
 • Spotkania w „Krainie Bajki” połączone z Bajkoterapią
 • Codzienne spotkania z książką umożliwią nam propagowanie Programu „Całą Polska czyta dzieciom”.

W zakresie przygotowania do nauki czytania już od najmłodszej grupy, dzieci będą zaznajamiać się z materiałem czytelniczym poznając napis globalny własnego imienia, imion kolegów, nauczą się kojarzyć głos z obrazem graficznym liter , rozpoznawać samogłoski oraz wspólnie z nauczycielem etykietować (podpisywać) przedmioty z najbliższego otoczenia. Zastosujemy „metody wprowadzenia w świat pisma - Ireny Majchrzak i metodę symultaniczno – sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej, oraz Glottodydaktykę – metodę B. Rocławskiego, które wspomagają naukę czytania ze zrozumieniem.

W edukacji matematycznej zastosujemy metodę Edyty Gruszczyk–Kolczynskiej ułatwiającą dziecku przyswojenie pojęć matematycznych , wspomagającą rozwój umysłowy dziecka, polegającą na etapowym pokonywaniu trudności matematycznych i przyswajaniu dziecięcego liczenia.

Zajęcia organizowane będą z całą grupą, w małych grupach i indywidualnie. Jesteśmy pewni, że Państwa dzieci pokochają nasze Przedszkole i stanie się dla niego miejscem umożliwiającym twórcze działania i odkrywanie otaczającego świata .

 

ulotka 01

 

ulotka 02