Rekrutacja na nowy rok oświatowy 2022/2023

14.03-31.03.2022 dla Dzieci już uczęszczających do naszego Żłobka oraz ich Rodzeństw, które maja pierwszeństwo w naborze.

01.04.2022 udostępniamy wolne miejsca Dzieciom po raz pierwszy zapisujących się do naszego Żłobka.

Cennik obowiązujący od 01.09.2022- 31.08.2023

  • Czesne 1300 zł
  • Karnet 50 godz. adaptacyjny 1650 zł
  • Karnet 120 godz. 2000 zł

WYŻYWIENIE DODATKOWO PŁATNE 4 POSIŁKI - 16 ZŁ 

Koszt posiłków może ulec zmianie.

 

 

Cennik i rekrutacja do Żłobka Uśmiech Malucha

KARTA ZGŁOSZENIOWA:  POBIERZ

NR KONTA DO WPŁATY WPISOWEGO

  • Wpisowe - 500 zł (opłata bezzwrotna, gwarantująca miejsce)

ŻŁOBEK PROZDROWOTNY UŚMIECH MALUCHA

UL. WŁOŚCIAŃSKA 13 ŁÓDŹ

NR KONTA: 17 1050 1461 1000 0090 9315 8211

Cennik obowiązujący od 01.09.2021 - 31.08.2022r.

 

1. Czesne

Czesne 1200 zł pobyt dziecka do 10 godzin dziennie. Wpisowe 500 zł.

Czesne pobierane jest przez okres 12 m-cy. Istnieje możliwość 50% zniżki za jeden wybrany miesiąc letni uzgodniony z dyrekcją placówki.
Wpisowe obejmuje: wyprawkę oraz zagwarantowane miejsce w Żłobku w danym okresie obowiązywania umowy.
Jest to opłata jednorazowa i bezzwrotna.

2. Karnet

Karnet adaptacyjny 50 godz. – 1450 zł (na dwa miesiące)

Karnet 120 godz. – 1850 zł (na dwa miesiące)

Wpisowe 400 zł, w momencie przejścia na czesne, dopłata do wpisowego wynosi 100 zł.

WYŻYWIENIE DODATKOWO PŁATNE 4 POSIŁKI - 16 ZŁ