Rekrutacja na nowy rok oświatowy 2023/2024

Rekrutacja

15.03-31.03.2023 dla Dzieci już uczęszczających do naszego Żłobka oraz ich Rodzeństw, które maja pierwszeństwo w naborze.
01.04.2023 udostępniamy wolne miejsca Dzieciom po raz pierwszy zapisujących się do naszego Żłobka.

 

CENNIK (obowiązujący od 01.09.2022- 31.08.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem obowiązującym w naszym Przedszkolu. W ramach czesnego każdy przedszkolak ma możliwość uczestniczenia w wielu kreatywnych i edukacyjnych projektach, takich jak nauka języka angielskiego i hiszpańskiego, rytmika , zajęcia teatralne, muzyczne , zajęcia sportowe, wycieczki tematyczne warsztaty artystyczne, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych.

 

  • Czesne 1400 zł pobyt do 10h dziennie, 
  • Karnet 50 godz. adaptacyjny 1850 zł
  • Karnet 120 godz. na okres 2 miesięcy 2200 zł

WYŻYWIENIE DODATKOWO PŁATNE 4 POSIŁKI - 17 ZŁ dieta ogólna i 19 zł dieta szczególna. 
Koszt posiłków może ulec zmianie.

 

Przypominamy o dofinansowaniu Rządowym dla Pierwszego dziecka w rodzinie od 12-36 mca w wysokości 400 zł za każdy miesiąc pobytu w żłobku .

 

 

Cennik i rekrutacja do Żłobka Uśmiech Malucha

KARTA ZGŁOSZENIOWA:  POBIERZ

NR KONTA DO WPŁATY WPISOWEGO

  • Wpisowe - 600 zł (opłata bezzwrotna, gwarantująca miejsce)

ŻŁOBEK PROZDROWOTNY UŚMIECH MALUCHA

UL. WŁOŚCIAŃSKA 13 ŁÓDŹ

NR KONTA: 17 1050 1461 1000 0090 9315 8211