Przedszkole Pomarańczowe - O nas

Kolorowy budynek przedszkola

Przedszkole Pomarańczowe powstało przede wszystkim z myślą o tych Rodzicach , którzy nam zaufali, współpracują z nami od roku 2011 i przyprowadzają dzieci do naszego Żłobka Prozdrowotnego Uśmiech Malucha. Wychodzimy naprzeciw również tym Rodzicom, którzy chcieliby swoje pociechy powierzyć naszej opiece i edukacji po raz pierwszy oraz tym wszystkim którzy pragną:

 • aby dziecko poznawało otaczający świat w atmosferze radości i praktycznego działania
 • stawało się samodzielne i zdobywało nowe doświadczenia warunkujące jego twórczy rozwój
 • dostrzegało piękno wokół siebie i umiało odnosić się do niego z szacunkiem
 • potrafiło samokrytycznie patrzeć na otaczający świat
 • czerpać z niego to co dla niego najlepsze, ale też dawać i wzbogacać go
 • aby wiedza i doświadczenie, które dziecko zdobędzie w przedszkolu pomogły mu funkcjonować w późniejszym życiu.

Jak również znaleźć wsparcie w procesie wychowania i edukacji dziecka.

Dlaczego nasze przedszkole

I. Oferujemy idealne warunki dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

Przybliżamy dzieciom tematykę ekologii, rozbudzamy zainteresowania światem przyrody oraz przygotowujemy dziecko do nauki w szkole.

II. Przedszkole Pomarańczowe” jest miejscem , w którym dzieci:

 • otoczone są atmosferą ciepła i akceptacji
 • maja zapewnione poczucie bezpieczeństwa i możliwość twórczego działania
 • podczas zajęć i zabaw poznają otaczający świat w całej jego różnorodności
 • uczą się w praktycznym działaniu dbałości o otaczające środowisko
 • kształtują nawyki prozdrowotne aby w przyszłości stać się odpowiedzialnym członkiem dorosłego społeczeństwa funkcjonującego w otaczającym świecie
 • uczestniczą w podejmowanych akcjach proekologicznych oraz doskonalą nawyki zdrowego stylu życia

III. Przedszkole Pomarańczowe działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Łodzi pod nr. DSS-Ed.IV.4430.4.2014, realizuje Podstawę Programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz programy pracy dydaktycznej, przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.

IV. Mamy zespół nauczycieli profesjonalistów

 1. Pełni pasji i zaangażowania pedagodzy, pomogą dziecku zaspokoić ciekawość poznawczą oraz podpowiedzą jak wykorzystać ukryty w Nim potencjał. Wszyscy na bieżąco doskonalimy swoją wiedzę nt metod pracy z dzieckiem w tym wiedzę z zakresu ekologii.
 2. Nasz zespół to nauczyciele, posiadający wysokie kwalifikacje do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Wśród nas znajdują się: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka angielskiego oraz specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, oraz ortopeda, którzy w razie stwierdzonych deficytów rozwojowych udzielą dziecku we współdziałaniu z rodzicami fachowej pomocy.

PRZEDSZKOLE REALIZUJE Program ADAPTACYJNY, aby dzieciom łatwiej było zaakceptować środowisko przedszkolne.

 • Zajęcia te posiadają zasadę trzech etapów: zabawa we współdziałaniu z rodzicami , pod obserwacją Rodziców, bez udziału Rodziców.

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU oparte jest na zasadach zdrowego żywienia. Proponujemy :

 • posiłki dostosowane do indywidualnych potrzeb żywieniowych dzieci ( zamienniki w przypadku alergii)
 • w ramach zajęć dydaktycznych organizować będziemy degustacje podczas warsztatów kulinarnych , aby dzieciom łatwiej było pokonać awersję do niektórych produktów.

NASZA KADRA składa się z osób wykształconych i przygotowanych do pracy z małym dzieckiem.


Dzieci na balu przebierańcówZatrudniamy:

 • wykwalifikowanych nauczycieli dyplomowanych z wyższym wykształceniem pedagogicznym i doświadczeniem zawodowym
 • asystentów nauczyciela wspomagających zajęcia z dziećmi
 • specjalistów od zajęć dodatkowych : logopedę , psychologa, instruktorów
 • personel techniczno- obsługowy

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI jest dla nas ważnym aspektem w organizacji warunków do rozwoju dziecka.

 • Preferujemy partnerską rolę rodziny we współdziałaniu z przedszkolem i nauczycielami na rzecz ujednolicania oddziaływań wychowawczych.
 • Organizujemy: zebrania i spotkania, rozmowy indywidualne, konsultacje
 • Uroczystości okolicznościowe : Święto Ekoskrzata, spotkania okolicznościowe, wspólne wycieczki i pikniki rodzinne.

W naszym Przedszkolu do realizacji założeń dydaktyczno- wychowawczych zastosujemy program wychowania przedszkolnego z listy programów zatwierdzonych przez MEN, oraz programy wspomagające lub opracowane przez nauczycieli przedszkola.