Przedszkole Pomarańczowe powstało przede wszystkim z myślą o tych Rodzicach , którzy nam zaufali, współpracują z nami od roku 2011 i przyprowadzają  dzieci do naszego Żłobka Prozdrowotnego Uśmiech Malucha. Wychodzimy naprzeciw również tym Rodzicom, którzy chcieliby swoje pociechy powierzyć naszej opiece i edukacji po raz pierwszy oraz tym wszystkim którzy pragną:

-aby dziecko poznawało otaczający świat w atmosferze radości i praktycznego działania
-stawało się samodzielne i zdobywało nowe doświadczenia warunkujące jego twórczy rozwój
 - dostrzegało piękno wokół siebie i  umiało odnosić się do niego z szacunkiem
 -potrafiło samokrytycznie patrzeć na otaczający świat
– czerpać z niego to co dla niego najlepsze, ale też dawać i wzbogacać go
 - aby wiedza i doświadczenie,  które dziecko zdobędzie w  przedszkolu pomogły mu funkcjonować w późniejszym życiu.

Jak również  znaleźć  wsparcie  w procesie  wychowania i edukacji dziecka.

 

DLACZEGO  NASZE PRZEDSZKOLE

 

I. Oferujemy idealne warunki dla rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.

Przybliżamy dzieciom  tematykę ekologii, rozbudzamy  zainteresowania światem przyrody oraz przygotowujemy  dziecko  do nauki w szkole.

 

II. Przedszkole Pomarańczowe” jest miejscem , w którym  dzieci:

     -otoczone są atmosferą  ciepła i akceptacji 

     -maja zapewnione poczucie bezpieczeństwa  i możliwość  twórczego działania

     -podczas zajęć i zabaw  poznają  otaczający świat w całej jego różnorodności

     -uczą  się w praktycznym działaniu dbałości o otaczające środowisko

-kształtują  nawyki prozdrowotne aby  w przyszłości stać się odpowiedzialnym  członkiem dorosłego społeczeństwa funkcjonującego w otaczającym świecie

-uczestniczą w podejmowanych akcjach proekologicznych  oraz  doskonalą  nawyki  zdrowego stylu życia

 

III. Przedszkole Pomarańczowe działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół  i placówek niepublicznych  w Łodzi pod nr. DSS-Ed.IV.4430.4.2014realizuje Podstawę Programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz programy pracy  dydaktycznej, przeznaczone dla  dzieci w wieku przedszkolnym.

 

IV. Mamy zespół nauczycieli profesjonalistów

 

1.  Pełni pasji i zaangażowania pedagodzy,   pomogą dziecku zaspokoić ciekawość poznawczą   oraz  podpowiedzą jak wykorzystać ukryty  w Nim potencjał. Wszyscy na bieżąco doskonalimy swoją wiedzę nt metod pracy z dzieckiem w tym  wiedzę  z zakresu ekologii.

2. Nasz zespół  to nauczyciele, posiadający wysokie kwalifikacje do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.  Wśród nas  znajdują się: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka angielskiego oraz  specjaliści:   pedagog, psycholog, logopeda,  oraz ortopeda,  którzy   w razie stwierdzonych deficytów rozwojowych  udzielą  dziecku we współdziałaniu z rodzicami  fachowej pomocy.

 

PRZEDSZKOLE  REALIZUJE  Program ADAPTACYJNY,  aby dzieciom łatwiej było zaakceptować środowisko  przedszkolne.

 

ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU  oparte jest na zasadach zdrowego żywienia. Proponujemy : 

 

NASZA KADRA  składa się z osób wykształconych i  przygotowanych do pracy z małym dzieckiem.   

       Zatrudniamy:

 

        WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  jest dla nas ważnym aspektem  w  organizacji warunków do  rozwoju dziecka. 

 

W naszym  Przedszkolu do realizacji  założeń dydaktyczno- wychowawczych zastosujemy  program wychowania przedszkolnego z listy programów zatwierdzonych przez MEN,  oraz programy wspomagające lub opracowane przez nauczycieli przedszkola.

Nasz partner - Szkoła Językowa

 

www.zlobek-usmiechmalucha.pl