Ochrona danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest - Dyrektor Przedszkola Pomarańczowego z siedzibą w Łodzi, 94-035 Łódź, ul. Wróblewskiego 100

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania przebiegu nauki na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji państwowej sprawujące nadzór nad placówkami edukacyjnymi (Kuratorium Oświaty w Łodzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UOD gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA

Zapraszamy do miłej lektury

link do pobrania Gazetki Przedszkolnej - POBIERZ